Zonder titel, 1957

Heyboer, Anton (1924 - 2005)

DutchEnglish