Het olielampje, 1954

Brands, Eugène (1913 - 2002)