Landelijk Hotel, 1995

Hoopen, Paul Hugo ten (1927)